Śmieci - nasza sprawa. Oświadczenie firmy Remondis

Śmieci - nasza sprawa. Oświadczenie firmy Remondis

Firma REMONDIS Sp. z o.o Oddział w Sosnowcu oświadcza, że w związku z wejściem w życie kolejnych zapisów Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach nie wymaga od swoich klientów obsługiwanych na terenie Sosnowca, wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów.  Wygaśnięcie umowy nastąpi za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia z dniem, w którym Gmina faktycznie przejmie obowiązek wywozu odpadów.

 

Od 1 lipca 2013 roku miasto będzie odbierało śmieci od mieszkańców. Taki obowiązek nakłada na gminy nowa ustawa. Po 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości nie będą zawierali umów na odbiór odpadów z firmą wywozową . Do 1 lipca 2013 r. właściciele nieruchomości powinni rozliczać się za odbiór odpadów komunalnych z firmami wywozowymi, z którymi mają zawarte umowy. Pomimo, że zmiany zaczną obowiązywać dopiero za kilka miesięcy, trzeba pamiętać, że przed 30 czerwca 2013 roku każdy właściciel nieruchomości będzie musiał rozwiązać umowę z firmą, która odbiera od niego odpady, aby nie ponosić kosztów w podwójnej wysokości, płacąc firmie i gminie. Jednocześnie informujemy, że firma REMONDIS wystosowała w tej sprawie specjalne oświadczenie, w którym informuje, że nie wymaga od swoich klientów obsługiwanych na terenie Sosnowca, wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów.

 

Z treścią oświadczenia można się zapoznać klikając TUTAJ

 

Więcej o zmianach w gospodarowaniu odpadami komunalnymi kliknij TUTAJ